Маргінальність це – Маргінальність як побічний продукт соціальної мобільності | Студентський портал – UaStudent.com

Содержание

визначення, значення слова простими словами, приклади вживання. Хто такі маргінали?

Хто такі маргінали, в якому значенні допустимо вживати цей термін — про це в нашій статті.

Поняття маргінальності зустрічається досить часто, але може трактуватися по-різному, несучи найчастіше негативного забарвлення.

Маргінал: визначення

 • Маргінал – це людина, світогляд, принципи і спосіб життя якого не відповідають порядками і нормами, прийнятими в суспільстві.
 • Маргіналами називають також людей, які з тих чи інших причин втратили соціальні функції — заперечують закони культури, релігії, моралі своєї нації, країни або спільності, але при цьому не примикають до інших соціальних груп, перебуваючи поза класів та об’єднань людей.
 • Поряд з цим визначенням у наші дні «маргінальна особистість» – це модне поняття, що охоплює ідею свободи і незалежності, перебування людини поза системи, за межами законів, нав’язаних сформованою соціальною структурою.

Термін «маргінальність» походить від латинського «margo», що в перекладі означає край. Спочатку слово «маргіналії» означало рукописні помітки на полях книг, що відносяться до змісту. У 1928 році американський соціолог Р. Парк ввів цей термін для опису поведінки особистості, що знаходиться за межами існуючих соціальних груп.

Маргінали — це люди, що уникають соціальних контактів

Значення слова маргінал у тлумачному словнику

В соціології: той, хто втратив колишні соціальні норми поведінки і не пристосувався до нових умов життя (звичайно про представників національних меншин, мігрантів, вихідців із села). У загальному значенні: той, хто не визнає загальноприйнятих моральних норм і правил поведінки.

Маргінал: значення слова простими словами

 • У 30-х роках маргіналами називали жителів сільських районів, які приїхали у великі міста для заробітку, але так і не отримали роботу, емігрантів, які не змогли прижитися на новій батьківщині, а також людей, що залишилися без роботи або даху над головою. Пізніше термін набув більш широкого значення.
 • Маргінали – це люди, які втратили зв’язок з суспільством, в якому вони живуть. Не слід сприймати маргіналів, як людей другого сорту. Просто їх поведінка помітно відрізняється від сталої більшості, прийнятих традицій і звичаїв.
У словнику можна знайти загальне визначення терміна «маргінальність»

Слово маргінал: приклади вживання

У сучасній російській мові слово маргінал має такі синоніми: неформал, ізгой, індивідуал. Наведемо кілька цитат використання слова маргінал в літературі:

Будь-яке наше суспільство влаштоване таким чином, що в ньому маса і маргінали розподіляють між собою обов’язки і доповнюють один одного. Віра в диво виявляється виправданою і житейськи більш перспективною, ніж невіра, заганяє людину в маргінали, у пияцтво, у наркоту.

Хто такі маргінали?

Деякі сучасні психологи і соціологи вважають, що маргінальний тип особистості є більш інтелектуальним і розвиненим, відкритим до змін, незалежним від обмежуючих факторів і подвійних стандартів суспільства. До маргіналів можна віднести абсолютно різних людей з різними життєвими ситуаціями, які за обставин, що склалися, стають ізгоями суспільства:

 • Люди з якими-небудь фізичними вадами.
 • Люди, які страждають захворюваннями психіки.
 • Представники нетрадиційних релігійних течій і сект.
 • Відлюдники, навмисно протиставляють свої переконання нормам суспільної думки.
 • Люди, які опинилися за межею бідності, які при цьому не прагнуть до поліпшення свого становища.
 • Люди, які займаються злочинною діяльністю.

Відмітними рисами характеру маргіналів є:

 • Негативне ставлення до оточуючих
 • Відмова від соціальних контактів і бажання усамітнення
 • Егоцентризм
 • Незадоволені амбіції
 • Тривожні стани і фобії
Зовнішній вид маргіналів часто відрізняється від прийнятих норм

Типи маргіналів

Серед усіх типів ізгоїв суспільства можна виділити 4 основні групи маргіналів:

Економічні

Цей тип маргінальності залежить від змін у матеріальній сфері – втрата роботи, звичних джерел доходу, грошових накопичень або власності. Всі ці фактори призводять до переоцінки цінностей, пошуку нових способів заробітку, а найчастіше – до озлобленості та відмови від звичного кола спілкування. Найважчим видом економічної маргінальності є падіння самооцінки внаслідок неможливості підвищити добробут, алкоголізм, наркоманія, руйнування особистості.

Соціальні

Соціальна маргінальність пов’язана з бажанням досягти більш високого соціального статусу, потрапити в іншу соціальну групу – перехід на більш престижну роботу або високооплачувану посаду, вигідний шлюб. Якщо таке поліпшення соціального статусу триває недовго або закінчується невдачею, людина втрачає зв’язки з колишнім оточенням, і опиняється в становищі ізгоя.

Політичні

Політична маргінальність проявляється на тлі політичних криз, недовіри до влади і зниження громадянської свідомості. Такі люди навмисно протиставляють себе суспільству з існуючим політичним ладом, виступають проти громадської думки, норм і законів.

Етнічні

До такого типу належать люди, які з якихось причин змінили місце проживання і опинилися серед представників іншої народності або етносу. У таких випадках окрім мовного бар’єру у мігрантів виникають труднощі сприйняття чужої культури і традицій. Особливо це виражено в тих випадках, коли нове середовище значно відрізняється від звичної – релігією, способом життя, особливостями менталітету. Етнічна маргінальність є самою труднопреодолимой, оскільки базується на факторах, які людина не в силах змінити – зовнішність, релігійна приналежність, звичаї і традиції.

Вимушена маргінальність пов’язана з виключенням себе з існуючого соціуму

Відео: Хто такі маргінали?

це … Що таке МАРГІНАЛЬНІСТЬ? 2020

МАРГІНАЛЬНІСТЬ
(позднелат. marginalis — знаходиться на краю, від лат. margo — край, межа) , соціологія, поняття, що означає проміжність, «граничність» положення людини між к. -л. соціальними групами, що накладає потужність. відбиток на його психіку. Введено амер. соціологом Р. Парком, який позначав цим поняттям положення мулатів і вважав, що «маргінальна особистість» володіє низкою характерних рис: занепокоєнням, агресивністю, честолюбством, чутливістю, скрутність, егоцентричності. У сов. літературі поняття М. поширення не одержало.

Філософський енциклопедичний словник. — М.: Радянська енциклопедія. Гл. редакція: Л. Ф. Іллічов, П. Н. Федосєєв, С. М. Ковальов, В. Г. Панов. 1983.

МАРГІНАЛЬНІСТЬ
МАРГІНАЛЬНІСТЬ (від лат. Margo — край) — термін, висунутий Е. Парком (1864-1944) в есе «Людська міграція і маргінальна людина» (1928) для позначення певного соціально -психологічного стану іммігрантів. Маргінальність, згідно Парку, пов’язана з сумнівами індивіда щодо своєї особистої цінності, з невизначеністю дружніх зв’язків, постійної боязню бути знехтуваним, схильністю уникати невизначених ситуацій, болючою сором’язливістю, самотністю, надмірної мрійливістю, зайвим занепокоєнням про майбутнє і т.п. Маргінальність розглядалася як побічний продукт акультурації, процесу впливу друг на друга двох культур. Маргінальна людина живе в двох світах одночасно (в разі іммігранта — в світі рідної культури і місцевої), що змушує його приймати цінності і норми обох світів. Р. Парк і Е. Стоунквіст ( «Маргінальна людина», 1937) стали основоположниками психологічної традиції в розумінні явища маргінальності. У 40-60-і рр. проблема маргінальності стала розглядатися ширше як конфлікт культур. Е. Хьюз відзначав, що маргінальність має місце там, де відбувається соціальна зміна і формуються групи, які не мають певної соціальної ідентифікації, що супроводжується розчаруванням (фрустрацією), розбіжністю особистісних чи групових прагнень. Хьюз виділив т. Н. перехідні фази, які пов’язані з переходом людей від одного способу життя до іншого, від однієї культури і субкультури до іншої. Маргінальність для нього — це ідентифікація людини з двома статусами або референтни

маргінальний — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж
ед. ч.
мн. ч.
м.с.ж.
Им.маргіна́льниймаргіна́льнемаргіна́льнамаргіна́льні
Р.маргіна́льногомаргіна́льногомаргіна́льноїмаргіна́льних
Д.маргіна́льномумаргіна́льномумаргіна́льній
маргіна́льним
В. (одуш./неодуш.)маргіна́льного
маргіна́льний
маргіна́льнемаргіна́льнумаргіна́льних
маргіна́льні
Тв.маргіна́льниммаргіна́льниммаргіна́льноюмаргіна́льними
М.маргіна́льному
маргіна́льнім
маргіна́льному
маргіна́льнім
маргіна́льній
маргіна́льних

маргіна́льний

Прилагательное, тип склонения 1a.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. маргинальный ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Маргіналізація – це… Які люди називаються маргіналами?

Маргіналізація – це природний процес. Деякі його сприймають як негативний. Але це зовсім не так. Більш того, маргіналізація може бути і позитивною. Адже вона є потужним стимулом розвитку людини. Багато відомих особистостей були маргіналами. Якщо людина чогось дуже сильно хоче, то рано чи пізно вона цього обов’язково досягне. Тому іноді потрібно вміти щось хотіти. Але маргіналами стають часто непомітно. Причин цьому дуже багато. Але перш ніж їх розбирати, потрібно розібратися в самому значенні цього поняття.

Що таке маргіналізація?

Маргіналізація – це процес, коли людина знаходиться на стику декількох соціальних груп і не відчуває свою приналежність ні до однієї з них. Це може статися в силу різних подій:

 • Війни або революції.
 • З-за проблем в суспільстві.
 • З причини наявності психічних захворювань.
 • З-за асоціальної або антисоціальної поведінки.

Це основні причини, чому люди стають маргіналами. Але як саме відбувається цей процес? Які моделі маргіналізації людини? Давайте розбиратися.

Як відбувається маргіналізація?

У кожної людини по-різному відбувається маргіналізація. Це дуже складний процес, який досі ще не був розгаданий соціологами і соціальними психологами. Тим не менш маргіналізація може початися з нуля або стати однією з форм соціальної адаптації. Відповідно, від цього залежить знак даного процесу (добре це чи погано).

 • Маргіналізація з дезадаптації.
 • Маргіналізація як процес дезадаптації.

Мінуси маргіналізації

Очевидно, що маргіналізація має величезну кількість мінусів. Насамперед вони пов’язані з психологічним дискомфортом людини, який опинився між різними соціальними групами. Це можна виправити. Більш того, можна звикнути. Але цей момент потрібно враховувати. Також є такі мінуси маргіналізації:

 • Погіршення самооцінки.
 • Зниження соціального статусу.
 • Труднощі виживання.
 • Відсутність стабільності.

Ось такі недоліки має маргіналізація. Це складний для людини процес. По суті, людині потрібно проходити соціалізацію заново, якщо вона раптово опинився на стику соціальних груп, в яких вона не до кінця прийнята в якості повноцінного члена. А в іншій його взагалі вигнали за невідповідність соціальним нормам. Ось так і виходить.

Плюси маргіналізації

Маргіналізація має безліч переваг. Багато людей опиняються в досить низькому соціальному становищі. Але оскільки все залишається стабільним, то вони не прагнуть щось міняти. Коли ж людина виявляється маргіналом, то вона відчуває досить сильну загрозу своєму благополуччю. І тому вона йде в маргінальні групи. Якщо вони можуть відвоювати собі місце під сонцем, то людина на коні.

Також маргіналізація може стати стимулом до розвитку людини самостійно, без входження в ці групи. Про них ми поговоримо далі. У цьому випадку даний процес провокує різке зростання людини. Якщо вона вирішить зав’язати з минулим життям, то у неї може бути досить сильний успіх. Існує безліч прикладів, які це підтверджують.

Маргінальні групи

Що ж таке маргінальні групи? Це об’єднання маргіналів. Саме вони характеризують таке явище, як маргіналізація суспільства. Чим більше виявляється подібного роду угруповань, тим сильніше виражено це явище в його соціальній структурі. Занадто велика маргіналізація свідчить про перебудову складу товариства. Основні причини маргіналізації суспільства – це якраз пов’язані зі зміною суспільного ладу явища. Наприклад, війна, революція, безробіття і так далі.

 

Маргінальна поведінка — це що таке? Особливості маргінального поведінки

Напевно вам знайоме таке поняття, якмаргінальне поведінка. Приклади з життя, які його ілюструють, численні. У цій статті ми спробуємо виділити те спільне, що об’єднує ці приклади. У ній представлена ​​характеристика маргінального поведінки. Ви дізнаєтеся, що це таке, що до нього відноситься, які його види та особливості. Термін «маргінал» в останні роки став досить поширеним, якщо не модним. Після ломки державного ладу, переходу нашої країни до ринкових відносин це слово закріпилося в лексиконі жителів Росії поряд з «золотою молоддю», «олігархом», «скінхедами» та ін.

Межі терміна «маргінальність»

Нелегко визначити, що являє собоюмаргінальне поведінка. У нашій країні з’явилося безліч наукових праць, які присвячені цьому питанню. На жаль, потрібно відзначити, що різні автори даних робіт під «маргіналами» не завжди розуміють одне й те саме. Наприклад, сьогодні навіть юриспруденція стала маргінальною, як і право. Іншими словами, дане поняття співвідноситься не тільки з особистістю.

Крім того, явище маргінальностірозглядається в наші дні не тільки як негативне, з чим воно асоціюється у більшості. Його часом оцінюють як свідчення підтримки передових ідей носієм даної якості. У цьому контексті маргінальне поведінка — це те, що може оцінюватися позитивно.

безоціночність поняття

За великим рахунком, це поняття єбезоціночним. Наприклад, І. В. Малишев вказує на те, що маргінальне поведінка — «це ні добре, ні погано». Також він зазначає, що у поняття «маргінал» немає постійного детоната. Те, що панує сьогодні, завтра буде на узбіччі структури. Дійсно, той, хто зовсім недавно був «білою вороною», нерідко стає зразком для наслідування. Він перетворюється з маргінала в представника правлячого класу. Так було, наприклад, з «новими росіянами» — початківцями бізнесменами в Росії.

Е. Стариков сформулював досить оригінальний підхід до розуміння маргінальності. Даний дослідник зазначив, що маргінальне поведінка — це поведінка, яка по відношенню до оцінок (позитивних або негативних) є нейтральним, однак при цьому володіє полівекторних. Маргінальність — процес перекомпонування мозаїки суспільства, коли людські маси, значні за обсягом, переходять з однієї соціальної групи в іншу. Дослідник зазначив, що ця хвороба є свідченням зростання соціального організму.

міждисциплінарний підхід

Отже, можна констатувати, що у визначеннізмісту такого поняття, як маргінальне поведінка, до сих пір є ряд труднощів. Зокрема, при використанні терміну склалися різні дисциплінарні підходи (в соціальній психології, соціології, політології, культурології та економіці). Це надає досить загальний характер самого поняття, яке стає міждисциплінарним. Крім того, в процесі розвитку, уточнення даного терміну, утвердилось кілька значень, які відносяться до різних видів маргінальності.

Походження і тлумачення терміна «маргінальний»

Це слово походить від французького терміна, вперекладі означає «на полях, побічний». Як правило, воно означає наступне: несуттєвий, незначний, проміжний, другорядний. Інше значення терміна, більше властиве французької мови і використовується головним чином в економіці, — «майже збитковий, економічно близький до межі».

Але для нас цікавіше інше тлумачення. У словнику Брокгауза і Ефрона наводиться таке визначення: маргіналії — це короткі замітки, зроблені на полях в стародруків книгах або рукописах. Вони мають на меті пояснити ті чи інші місця тексту. Говорячи образно, маргіналом є особа, яка пер

Соціологія — Танчин I.3.-Маргінальність.

Згадаймо повість Марка Вовчка «Козачка» у якій описано пониження місця в соціальній ієрархії козачки, яка, вийшовши заміж за кріпака, перетворилася на кріпачку. Історія знає і протилежні приклади: відомий соціаліст-утопіст Роберт Суен значну частину коштів для своїх соціальних експериментів отримав саме завдяки вдалому одруженню, яке перетворило його з управителя фабрики на її співвласника.

Разом з тим, варто пам’ятати, наголошував Пітірім Сорокін, що в історії ніколи не існувало суспільства, в якому вертикальна мобільність була би абсолютно вільною. Завжди в межах кожної страти існує своєрідне «сито», яке «просіює» індивідів, дозволяючи одним із них закріпитися у межах певної страти і не дозволяючи цього іншим. Роль такого «сита» відіграє певна субкультура, спосіб життя кожного прошарку, який має засвоїти особа, що претендує на входження у зазначену страту. Щоб закріпитися у новій страті, ця особа має прийняти спосіб життя цієї суспільної групи, її культуру, співвідносити свою поведінку із заведеними у ній нормами і правилами, має досягти визнання з боку значимих ІЗ представників. Часто це вимагає надто високого психологічного напруження і виявляється непосильним для деяких людей. Згадайте, хоча б п’єси Жана-Батіста Мольєра «Міщанин — шляхтич» чи Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля». Увесь гумор як однієї, так і іншої, побудований на тому самому прийомі: людина нижчого соціального стану нездатна засвоїти спосіб життя і субкультуру вищої соціальної страти.

У соціології для описання такої ситуації, коли людина виявляється нездатною адаптуватися до чужої для неї субкультури, існує поняття «маргінальність».

Маргінальність.

Це термін, який походить від лат. — край, межа — був введений у науковий обіг наприкінці 20-х рр. XX ст. американським соціологом Робертом Парком. Він досліджував переселенців із міста в село — «мешканців околиць» (звідси й термін — «маргінал»). Роберт Парк виявив, що ці переселенці становлять особливу соціальну групу, яка відрізняється як від міщан, так і від селян. Вони були вже не сільськими мешканцями, але ще не городянами. Втративши вже традиційну селянську мораль і ще не засвоївши етику поліса, вони ніби «випали» з однієї культури і не вписалися в іншу. Роберт Парк розглядав їх як жертви урбанізації, які не розуміли і не любили міста і мстилися йому за своє приниження і самотність. Сьогодні у соціології цей термін застосовується не тільки щодо переселенців, а трактується ширше.

Маргінальність — це пограничний стан індивіда або соціальної групи щодо суспільства чи певної суспільної верстви. Маргіналії — це люди, які не зуміли пристосуватися до домінуючої культури чи субкультури і виявилися витісненими на узбіччя соціального життя.

Маргінал — це індивід, який втратив свій попередній соціальний статус і виявився нездатним адаптуватися до того соціокультурного середовища, в межах якого він змушений функціонувати. Наприклад, інженер, який втратив роботу за спеціальністю і змушений торгувати на базарі, але не адаптувався на новому місті, відчуває приниження в своєму новому соціальному стані. Від старих культурних цінностей і звичок він відмовлятися не може і не хоче, а нові сприймати не бажає. Так само у маргінальній ситуації опинилися і представники нижчого класу, які поповнили ряди «нових українців»: у них є проблеми з тим, як пристойно себе поводити, розмовляти, одягатися відповідно до вимог нового соціального статусу.

Численні маргінальні групи виникають тоді, коли відбувається масова міграція чи «виштовхування» зі звичних соціальних умов певної частини населення (втрата роботи, позбавлення громадянських чи політичних прав та ін.). Маргіналізація охоплює широкі верстви суспільства в умовах його пере структуризації, політичної та економічної нестабільності. Деякі вчені (Володимир Добреньков, Альберт Кравченко) вважають, що маргінальність це тимчасовий феномен. Так, селяни, які переселилися до міста — маргінальні, але їхні діти уже лише частково успадковують деякі елементи цієї субкультури, а вже через два-три покоління маргінальність зникає.

Якщо маргінальні групи починають становити у суспільстві помітну частину, то вони можуть стати для суспільства джерелом небезпеки, оскільки дуже часто маргінали не просто не сприймають основних цінностей спільноти, у якій проживають, але й вважають їх ворожими.

4.3.3. Міграція
4.3.4. Тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні
Розділ 5. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СУСПІЛЬНІ РУХИ
Тема 5.1 Соціальні зміни та модернізація
5.1.1. Причини соціальних змін
Чинники соціальних змін.
Рівні та характер соціальних змін.
5.1.2. Теорії соціальних змін
Еволюційна модель.
Циклічна модель.

Хто такі маргінали?

Сьогодні ми дамо визначення одного цікавого поняття, зустрічається навіть в розмовній мові людей.

Маргінал — значення слова

Маргінал (від лат. margo — край) — це людина знаходиться поза соціальної групи, який не вписується в неї через свого становища в суспільстві, способу життя, походження або світогляду.

Хто такі маргінали і яка їхня роль в суспільстві

Спочатку для позначення записів на полях вживався термін «маргінальний». Але у слова було й інше значення — «збитковий, економічно близький до межі». Вперше, термін вжив американський соціолог і один із засновників чиказької школи Роберт Езра Парк в 1928 році. У Парку, маргінальність означала становище індивідів, які перебували в цей момент на кордоні двох, конфліктуючих між собою культур. Таким чином, спочатку головною проблемою маргінальності був культурний конфлікт. Але в 1940-1960-і роки, концепція маргінальності стала активно розроблятися в американській соціології і тим самим, перестала обмежуватися культурними та расовими гібридами.

Соціальні маргінали

Щоб зрозуміти, хто такі маргінали, необхідно дізнатися, що таке маргінальність. Маргінальність — це стан в процесі переміщення індивіда чи групи, а також характеристика соціальних груп, які знаходяться в проміжному положенні соціальної структури. До маргінальності також відноситься розрив соціальних зв’язків між суспільством і індивідом. На думку соціологів, причиною виникнення соціальних маргіналів є перехід суспільства від однієї соціально-економічної системи до іншої. При цьому через некерованого переміщення великої маси людей руйнується стійкість колишньої соціальної структури. У зв’язку з цим, спостерігається девальвація традиційних норм і погіршення матеріального рівня життя. Таким чином, маргіналами в суспільстві вважаються люди, що уникають або заперечують суспільні підвалини.

Сучасні маргінали — це особистості, соціальні верстви або групи, які знаходяться за рамками, характерних для даного суспільства соціально-культурних норм і традицій.

Існує безліч груп маргіналів в суспільстві, ось деякі з них:

 • етномаргінали: національні меншини;
 • соціомаргінали: групи людей в процесі незавершеного соціального переміщення;
 • політичні маргінали: таких людей не влаштовують легітимні правила і легальні можливості суспільно-політичної боротьби;
 • біомаргінали: їх здоров’я перестає бути предметом турботи суспільства;
 • вікові маргінали: формуються при розриві зв’язків між поколіннями;
 • В даний час, маргіналізація не є прогресуючим процесом, але їй варто приділяти свою увагу, щоб бути в курсі подій суспільного життя.

  Leave a comment